جمع سبد : 0 تومان
تماس با ما : ٨٨٧٣٦٨٩٤ - ٠٢١
 
 
 
 

 
          
 
برندهای اسباب بازی خارجی برندهای اسباب بازی ایرانی
 
کیت های آموزشی مدارهای الکترونیکی  

مرتب سازی بر اساس :  ربات مسیریاب با CD آموزشی
گروه سنی : ١٤ سال به بالا
قیمت : ٧٩,٠٠٠ تومان
ربات جنگجو با DVD آموزشی
گروه سنی : ٣ سال به بالا
قیمت : ٧٩,٠٠٠ تومان
ربات کوچولوی من
گروه سنی : ٣ تا ٨ سال
قیمت : ٧٩,٠٠٠ تومان
کیت ساخت باتری (همراه ساعت دیجیتال - چراغ- آژیر)
گروه سنی : ٨ سال به بالا
قیمت : ١٨,٠٠٠ تومان
کیت ساخت ماشین آب و نمک
گروه سنی : ٨ سال به بالا
قیمت : ١١,٧٠٠ تومان
کیت آموزشی ساخت 3 ربات خورشیدی اسب بالدار
گروه سنی : ٨ سال به بالا
قیمت : ٢٢,٠٠٠ تومان
کیت ساخت ربات عنکبوتی -کارکرد با باتری
گروه سنی : ٨ سال به بالا
قیمت : ٢٣,٠٠٠ تومان
کیت ساخت ماشین بادی -تامین انرژی از طریق باد
گروه سنی : ٨ سال به بالا
قیمت : ١١,٧٠٠ تومان
کیت ماشین خورشیدی مسابقه ای
گروه سنی : ٨ سال به بالا
قیمت : ٢٢,٠٠٠   ١٩,٥٠٠ تومان
کیت الکترونیکی خورشیدی
گروه سنی : ٨ سال به بالا
قیمت : ٦٥,٠٠٠ تومان
کیت الکترونیکی ماشین خورشیدی
گروه سنی : ٨ سال به بالا
قیمت : ٢٨,٠٠٠   ٢٥,٠٠٠ تومان
کیت آموزش مدارهای الکترونیکی چند کاره
گروه سنی : ٨ سال به بالا
قیمت : ٣٥,٠٠٠   ٣١,٠٠٠ تومان
کیت ماشین خورشیدی
گروه سنی : ٦ سال به بالا
قیمت : ٨,٠٠٠   ٦,٦٠٠ تومان
کیت آموزشی ساخت قایق پارویی خورشیدی
گروه سنی : ٧ سال به بالا
قیمت : ٢٤,٠٠٠ تومان
کیت آموزشی ساخت سفینه فضایی خورشیدی
گروه سنی : ٧ سال به بالا
قیمت : ٢٤,٠٠٠ تومان
کیت ساخت بلدوزر خورشیدی
گروه سنی : ٨ سال به بالا
قیمت : ٢٤,٠٠٠ تومان
کیت ساخت ساعت سیب زمینی
گروه سنی : ٨ سال به بالا
قیمت : ١٥,٠٠٠ تومان
کیت ساخت رتیل آب نمک
گروه سنی : ٨ سال به بالا
قیمت : ٢٠,٠٠٠ تومان
کیت پروانه خورشیدی
گروه سنی : ٨ سال به بالا
قیمت : ١٦,٠٠٠ تومان
کیت آموزشی ماشین خورشیدیW88
گروه سنی : ٨ تا ١٢ سال
قیمت : ٤٧,٠٠٠   ٤٢,٠٠٠ تومان
کیت الکترونیکی آموزشی W35
گروه سنی : ٤ تا ١٤ سال
قیمت : ٢٢,٠٠٠   ١٩,٥٠٠ تومان
ربات های 3 در 1 ترکیبی مدلهای Scooter و Hopper
گروه سنی : ٨ سال به بالا
قیمت : ٣٣,٠٠٠ تومان
ربات ساختنی مدل Chomp
گروه سنی : ٦ سال به بالا
قیمت : ٧٥,٠٠٠ تومان
ربات ساختنی مدل Turbo
گروه سنی : به بالا به بالا
قیمت : ٨٥,٠٠٠ تومان
ربات های 3 در 1 ترکیبی مدلهای Razor و Chomp
گروه سنی : ٦ سال به بالا
قیمت : ٩٩,٠٠٠ تومان
ربات ساختنی مدل Crawler
گروه سنی : ٦ سال به بالا
قیمت : ٢٤,٥٠٠ تومان
ربات ساختنی مدل Scooter
گروه سنی : ٦ سال به بالا
قیمت : ٢٤,٥٠٠ تومان