افزودن به علاقه مندی ها

جرثقیل کنترلی ساده

: 287

: ٣ تا ٨ سال

: توقف تولید


حرکت در چهارجهت بوسیله کنترل ،چراغ گردان خطربالای سقف ماشین و قیمت مناسب از ویژگیهای جرثقیل کنترلی ساده میباشدمحصولات هم گروه

گروه سنی : ٦ سال به بالا

کالا ناموجود است

گروه سنی : ٤ تا ١٢ سال

کالا ناموجود است

گروه سنی : ٥ تا ١٠ سال

کالا ناموجود است

گروه سنی : ٣ تا ١٠ سال

کالا ناموجود است