افزودن به علاقه مندی ها

جرثقیل کنترلی ساده

: 287

: ٣ تا ٨ سال

: پایان موجودی


حرکت در چهارجهت بوسیله کنترل ،چراغ گردان خطربالای سقف ماشین و قیمت مناسب از ویژگیهای جرثقیل کنترلی ساده میباشدمحصولات هم گروه

ماشین سرعتی با فرمان واقعی

گروه سنی : ٣ سال به بالا

٢٣٠,٠٠٠ تومان