افزودن به علاقه مندی ها

ماکت ماشین مایستو جدید

: 672

: ١٠ سال به بالا

: پایان موجودی

ابعاد(سانتیمتر) : طول ٢٥ عرض ١٢ ارتفاع ٨

مقیاس نسبت به اندازه واقعی : ١:١٨


ماکت ماشین مایستو جدید

: 672

: ١٠ سال به بالا

: پایان موجودی

ابعاد(سانتیمتر) : طول ٢٥ عرض ١٢ ارتفاع ٨

مقیاس نسبت به اندازه واقعی : ١:١٨

:

به علت داشتن اشیاء کوچک برای کودکان زیر سه سال توصیه نمی شودمحصولات هم گروه