گروه سنی : ١ ماه تا ٢ سال

٢٧٠,٠٠٠ تومان

گروه سنی : ١٠ سال به بالا

٣٣٠,٠٠٠ تومان

گروه سنی : ٦ سال به بالا

٢٥٩,٢٠٠ تومان