گروه سنی : ١٥ سال به بالا

٨٠,٠٠٠ تومان ٧٥,٠٠٠ تومان

گروه سنی : ٣ تا ٨ سال

٩٣,٠٠٠ تومان

گروه سنی : ١ سال ٦ ماه تا ٨ سال

٩٦,٠٠٠ تومان

گروه سنی : ٢ تا ٧ سال

٥٦٠,٠٠٠ تومان ٥٢٠,٠٠٠ تومان

گروه سنی : ١٢ تا ١٣ سال

٣٧,٦٠٠ تومان