گروه سنی : ٥ سال به بالا

١٣٦,٠٠٠ تومان

گروه سنی : ٥ تا ١٢ سال

١٢١,٦٠٠ تومان

گروه سنی : ٦ ماه تا ٢ سال

٥٨٠,٠٠٠ تومان

گروه سنی : ٣ ماه تا ٥ سال

٣٦,٠٠٠ تومان

گروه سنی : ١ ماه تا ٣ سال

٢١٦,٠٠٠ تومان