خانه > بازی با کودک > آخرشو حدس بزن


آخرشو حدس بزن
از مجموع 2 رای

مزایای این بازی

 خلاقیت و تخیل
 یادگیری های مدرسه ای
 تفکر و حل مساله
  گوش دادن و ارتباط برقرار کردن
مواد لازم

کتاب های تصویری با پایان بندی های خوبنکات ایمنی
اگر کتاب هایی را انتخاب کنید که پایان بندی های خوش و شادابی دارد بهتر است. کتاب هایی که در پایان آنها راه حلی برای مشکلات پیدا می شود و راه حل ها هم رضایت بخش و مفید هستند. در غیر این صورت کودک احساس ناکامی خواهد کرد.

نحوه بازی

جای راحت و دنجی را برای مطالعه کردن به همراه کودکتان انتخاب کنید. قسمتی از داستان را برای کودکتان بخوانید و پیش از آنکه به پایان داستان برسید، خواندن کتاب را متوقف کنید. از کودکتان بپرسید که فکر می کند چه چیزی در ادامه ی داستان اتفاق خواهد افتاد؟ کودک را تشویق کنید تا به چند پایان بندی ممکن برای داستان فکر کند. بقیه ی داستان را بخوانید تا با همدیگر ببینید که داستان چگونه تمام می شود. به همراه کودک پایان بندی کتاب را با پایان بندی کودک مقایسه کنید. این کار را با کتاب ها و داستان های دیگر نیز در مواقعی تکرار کنید.

آخرشو حدس بزن
به کودکتان یاد بدهید که چگونه پایان داستان ها را پیش بینی کند. کودک این مهارت را به سایر تکالیف شناختی و مخصوصا کارهایی که نیاز به حل مساله دارند تعمیم خواهد داد.


بازگشت به لیست