خانه > بازی با کودک > بلندگوی من!


بلندگوی من!
از مجموع 26 رای

مزایای این بازی

 تخیل و خلاقیت
 مهارت های حرکتی ظریف
 تقویت مهارت های گفتاری
مواد لازم

حلقه های مقوایی دستمال توالت

برچسب و ماژیک های رنگینکات ایمنی
به کودک تذکر بدهید که مقوا را در دهانش نکند و نزدیک گوش کسی هم از این بلند گو استفاده نکند!

نحوه بازی

بعد از تمام شدن دستمال توالت ها استوانه ی مقوایی وسط آن را دور نیندازید و چند عدد از آنها را برای این بازی نگه دارید.

لوله ها را با برچسب و یا با ماژیکهای رنگی تزیین کنید. داخل آن با کودک حرف بزنید. از همدیگر دور شوید و با استفاده از این لوله های مقوایی صدایتان را به همدیگر برسانید.

از کودک بخواهید که روی صندلی بنشیند و با استفاده از این بلندگو برای شما داستانی را تعریف کند و یا برای شما سخنرانی کند.

بلندگوی من!
گاهی وسایلی لازم هستند تا کودک را تشویق کنیم کلمات بیشتری به کار ببرد و استفاده از جملات را تمرین کند. این بازی این امکان را به شما و کودکتان میدهد.


بازگشت به لیست