خانه > بازی با کودک > بند بازی روی زمین


بند بازی روی زمین
از مجموع 9 رای

مزایای این بازی

 مهارت های حرکتی درشت
 گوش دادن و برقراری ارتباط
مواد لازم

نوار چسب رنگی(میتوانید از چسب برق استفاده کنید)

یک فضای بزرگنکات ایمنی
این بازی را نزدیک جاهایی که اشیا شکستنی و یا میز و صندلی وجود دارد بازی نکنید. همچنین اگر کودکتان در تعادل مشکل دارد و این بازی دارد او را ناکام میکند ابتدا برای افزایش مهارت های او یک خط کنار دیوار و موازی با دیوار روی زمین بکشید و از او بخواهید که با کمک گرفتن از دیوار ابتدا این بازی را تمرین کند.

نحوه بازی

اتاق و یا اتاق نشیمن را خلوت کنید تا فضای زیادی داشته باشید. با استفاده از نوار چسب روی زمین یک مسیر درست کنید.

ابتدای خطی که با چسب درست میکنید را مستقیم بچسبانید و کم کم به آن مسیرهای پیچ در پیچ هم بدهید.

ابتدا خودتان از روی خطی که کشیده اید رد شوید. سعی کنید روی خط راه بروید و تعادلتان را حفظ کنید و در مسیر هم ایست نکنید. از کودکتان هم بخواهید که همین کار را انجام دهد.

این بازی را ادامه دهید تا جایی که کودک بتواند به تعادل خوبی برسد. حالا برای جذاب و متنوع شدن بازی چیزهایی به آن اضافه کنید.

مثلا به کودک بگویید من تا عدد 20 را میشمارم و تو باید تمام طول مسیر را بروی و ....

بند بازی روی زمین
کودک در این سن به سادگی راه میرود اما این بازی میتواند سایر مهارت های حرکتی کودک مثل تعادل و تمرکز و هماهنگی چشم و بدن را افزایش دهد. همچنین با جذاب کردن بازی و مسابقه ای کردن ان میتوانید اوقات خوشی را با کودک داشته باشید.


بازگشت به لیست