خانه > بازی با کودک > تمرین سینه خیز با اسباب بازی ها!


تمرین سینه خیز با اسباب بازی ها!
از مجموع 30 رای

مزایای این بازی

 مهارت های حرکتی درشت
مواد لازم

یک سطح صاف، نرم و غیر لغزنده

اسباب بازی های رنگارنگنکات ایمنی
مراقب باشید که کودک را با سرعت زیادی تکان ندهید. کودک را در رسیدن به اسباب بازی نا امید نکنید. بگذارید به اسباب بازی برسد و آن را لمس کند و در دست بگیرد. دقایقی صبر کنید و دوباره اسباب بازی را از دستش بگیرید و با فاصله قرار بدهید. البته از اسباب بازی هایی استفاده کنید که برای کودک خطری نداشته باشند، نرم باشند و اگر کودک آن را به دهانش برد مشکلی نداشته باشد.

نحوه بازی

کودک را روی یک سطح صاف و نرم به روی شکم قرار بدهید. یک اسباب بازی رنگارنگ را با اندکی فاصله از کودک روی زمین قرار بدهید. پشت سر کودکتان بنشینید و با دستهایتان پشت پای کودک فشار بدهید تا بتواند راحت تر خود را به سمت جلو بکشاند. کودک پایش را به دست شما فشار می دهد و می تواند چند سانتی متری جلو تر و به سمت اسباب بازی اش برود. وقتی کودک توانست به اسباب بازی دست بزند و اندکی آن را لمس کند و به آن نگاه کند، اسباب بازی دیگری را جلو دستش و با کمی فاصله قرار بدهید. تا دوباره کودک به سمت آن برود.

تمرین سینه خیز با اسباب بازی ها!
وقتی پای کودک با سطح محکمی مثل دست شما یا هر چیز دیگر برخورد می کند کودک پایش را به آن فشار می دهد. به این حالت بازتاب راه رفتن می گویند که به صورت غیر ارادی در پای کودک اتفاق می افتد. از این بازتاب عضلانی کودک برای تمرین کردن کودک برای سینه خیز رفتن استفاده کنید.


بازگشت به لیست