خانه > بازی با کودک > تونل بچه گانه!


تونل بچه گانه!
از مجموع 15 رای

مزایای این بازی

 مهارت های حرکتی درشت
 تعادل و هماهنگی حرکتی
 تفکر و حل مساله
 کنجکاوی و جستجو گری
مواد لازم

3 کارتون مقوایی که به اندازه ی کافی برای کودک شما بزرگ باشند به طوری که کودک بتواند درون آنها سینه خیز و یا چهار دست و پا برود.

قیچی

چسب

حیوانات اسباب بازی و یا یک پتونکات ایمنی
اگر کودکتان از اینکه وارد تونل شود می ترسد او را مجبور نکنید. تونل را برای مدتی در اتاق نگه دارید و بگذارید که کودک به بازی با آن عادت کند. سپس دوباره بازی کردن به این شیوه را با آن امتحان کنید. اگر کودکتان از اینکه از پتو در این بازی استفاده می کنید خوشش نمی آید آنها را بردارید.

نحوه بازی

1. قسمت در پوش های هر سه کارتون را جدا کنید. مربع هایی را هم از بدنه ی کارتون ها برای عبور هوا ببرید و کارتون ها را با چسب به هم بچسبانید تا یک تونل درست کنید.

2. تونل را در میان اتاق قرار بدهید.

3. از حیوانات عروسکی و یا پتو به عنوان زیر اندازی برای تونل استفاده کنید. پتو می تواند سطح(اگر کف خانه ی شما سرامیک و یا سنگ است) را کمی لغزنده کند.

4. کودکتان را در یک سر این تونل قرار بدهید. و خودتان به سر دیگر بروید.

5. سرتان را پایین بگیرید و کودکتان را صدا کنید و او را تشویق کنید تا به سمت شما بیاید. اگر کودک برای وارد شدن به تونل بی میل است با استفاده از یک اسباب بازی او را تشویق کنید که به سمت شما حرکت کند.

6. وقتی که کودک شروع به سینه خیز رفتن و یا چهار دست و پا رفتن کرد او را تا پایان تونل تشویق کنید.

7. این بازی را از اول چند بار تکرار کنید و بگذارید کودک تونل را کشف کند و از این کار لذت ببرد.

تونل بچه گانه!
سینه خیز رفتن و یا حرکت چهار دست و پا برای کودک در حال رشد شما مانند یک ماجراجویی بزرگ است. این مهارتی است که درهای دنیایی جدید را به روی کودک شما باز می کند چرا که کودک می تواند محیط اطراف خود را کشف کند. برای کودک تونل ساده ای که دارای موانعی باشد درست کنید تا در حالی که این تجربه ی جدید را به دست می آورد از آن لذت هم ببرد.


بازگشت به لیست