خانه > بازی با کودک > تکه های حیوانات


تکه های حیوانات
از مجموع 1 رای

مزایای این بازی

 مهارت های حرکتی ظریف
 تفکر و حل مساله
 ابراز خود و اعتماد به نفس
مواد لازم

تصاویر حیوانات از مجله ها و یا کتاب های ارزان قیمت

قیچی

چسب

کاغذ و یا برگه های طراحی

میز برای کارنکات ایمنی
مراقب استفاده کردن از قیچی همراه با کودکتان باشید. همچنین در مورد استفاده از چسب به کودک هشدار بدهید و نگذارید چسب را در دهانش بکند.

نحوه بازی

1. تصاویر حیوانات مختلف را از مجله یا از کتاب ببرید.

2. تصویر هر حیوان را از وسط قیچی کنید به طوری که در یک طرف سر حیوان و در طرف دیگر دم حیوان قرار داشته باشد.

3. نیمه ای از تصویر را که مربوط به سر حیوان است جلوی کودکتان قرار بدهید.

4. تمام تکه های تصاویر که مربوط به دم های حیوانات هستند را هم جلوی کودک بگذارید و از کودک بخواهید تصویر دم مربوط به آن سر را به شما نشان بدهد.

5. از کودک بخواهید تصویر هر کدام از حیوانات که توسط کودک به درستی کامل شدند را روی کاغذ بچسباند.

6. این کار را تا زمانی که همه ی تصاویر نیمه ی سر و دم حیوانات کامل شدند ادامه بدهید. زیر عکس:

تکه های حیوانات
از کودک بخواهید که سر و دم چندین حیوان را با هم مطابقت بدهد و یا اینکه می توانید اجازه بدهید دم بعضی حیوانات را به سر بعضی دیگر بچسباند و حیوانات عجیب و با مزه درست کند!


بازگشت به لیست