خانه > بازی با کودک > داستان عکس ها


داستان عکس ها
از مجموع 6 رای

مزایای این بازی

 یادگیری های مدرسه ای
مواد لازم

3 تا 4 عدد از عکس های خانوادگی که در هنگام تفریحات . مهامانی ها و یا مناسبت های خاص زندگی کودک شما گرفته شده اندنکات ایمنی
اگر از عکس هایی استفاده می کنید که روی کاغذ های عکاسی چاپ شده اند از کودک بخواهید که با احتیاط به آنها دست بزند تا خراب نشود. می توانید از عکس های اصلی تان کپی بگیرید و این بازی را با خیال راحت انجام دهید.

نحوه بازی

عکس ها را روی یک میز قرار بدهید. از کودک بخواهید که بگوید کدام اتفاق زود تر افتاده است و از او بخواهید که عکسی که قبل از همه ی عکس های گرفته شده است را به شما نشان بدهد سپس از او بخواهید عکسی را نشان بدهد که بعد از عکس اول اتفاق افتاده است. این کار را تا جایی که همه ی تصاویر را به ترتیب زمان آنها مرتب کنیید ادامه بدهید. از کودک بخواهید که داستانی را در مورد این تصاویر بگوید و در این داستان ترتیب زمانی را نیز رعایت کند. برای اینکه در این کار به کودک کمک کنید و بازی را لذت بخش تر نیز بکنید سوال هایی در مورد هر عمس از کودک بپرسید

داستان عکس ها
مرور خاطرات قبلی با استفاده از عکس های خانوادگی بسیار لذت بخش است. ببینید آیا کودکتان می تواند عکس ها را بر اساس زمان گرفتن آنها و روی دادن خاطرات مختلف مرتب کند!


بازگشت به لیست