خانه > بازی با کودک > دوستان انگشتی


دوستان انگشتی
از مجموع 19 رای

مزایای این بازی

 خلاقیت و تخیل
 تقویت حواس
تقسیم وسایل و همکاری با دیگران
 گوش دادن و برقراری ارتباط
مواد لازم

دستکش کشی تمیز و رنگی

ماژیک غیر وایت بردنکات ایمنی
از اینکه کودک عروسک ها را در دهانش نمی گذارد اطمینان حاصل کنید. ممکن است کودک آنها را ببلعد.

نحوه بازی

1. یک دستکش تمیز، سالم و رنگی پیدا کنید.

2. صورت های باحالی را روی هر کدام از انگشتانتان با استفاده از ماژیک رنگ ثابت بکشید. این صورت های می توانند نماینده ی هر فردی که شما می خواهید باشند- مامان، بابا، خواهر یا برادر و یا هر کدام از اقوام که کودک انها را دوست دارد.

3. دستکش را دستتان کنید و با استفاده از آن برای کودکتان یک نمایش بازی کنید، ترانه ای بخوانید، و یا بازی های انگشتی انجام بدهید. انگشتم کو؟

1. انگشتم کو؟ یکی از انگشت هایتان را پنهان کنید.

2. من اینجام!من اینجام! و یکی از انگشت هایتان را نشان بدهید.

3. حالت چطوره؟(یکی از انگشت ها از دیگری می پرسد)

4. خوبم! مرسی.... (انگشت دیگر جواب می دهد)

5. بدو بریمممم.. بدو بریم... دو انگشت با همدیگر میدوند و میروند. (انگشت هایتان را به اسامی افراد خانواده بنامید مانند مامان، بابا، داداش و خواهر و کودک)

دوستان انگشتی
همزمان با اینکه کودک بر عضلات بزرگ خود تسلط پیدا می کند، توانایی کودک در عضلات کوچک هم بیشتر می شود مخصوصا در انگشت ها. بازی انگشت ها را برای لذت و استفاده از توانایی های کودک انجام بدهید.


بازگشت به لیست