خانه > بازی با کودک > رقص دستمال


رقص دستمال
از مجموع 5 رای

مزایای این بازی

 خلاقیت و تخیل
 تعادل و هماهنگی حرکتی
 ابراز خود و اعتماد به نفس
مواد لازم

دو روسری بلند، که حداقل به اندازه ی قد کودک بلند باشد

یک فضای بزرگ

موزیک برای رقصنکات ایمنی
جایی را برای این رقص انتخاب کنید که مانعی مقابل کودک وجود نداشته باشد. روسری ها را به دست کودک گره نزنید چرا که ممکن است به دست و پای کودک بپیچد و کودک روی زمین بیفتد.

نحوه بازی

دو سر روسری ها را گره بزنید. موزیکی پخش کنید از کودک بخواهید که هر گره را در دست بگیرد و روسری ها را همراه با موزیک تکان بدهد. همانطور که کودک روسری ها را تکان میدهد از او بخواهید بدنش را هم طوری تکان بدهد که روسری ها تکان بخورند. کودک را تشویق کنید که خود را با موزیک همراه کند و با استفاده از روسری ها رقصی را طراحی کند.

رقص دستمال
یکی دو تا روسری ساده می توانند خلاقیت کودک را برای انجام حرکات بدنی جدید تحریک کنند و مهارت های حرکتی درشت کودک را تقویت کنند، و این خیلی جالب است! موزیک را روشن کنید و پرواز روسری ها را تماشا کنید.


بازگشت به لیست