خانه > بازی با کودک > منم می تونم!


منم می تونم!
از مجموع 2 رای

مزایای این بازی

 ابراز خود و اعتماد به نفس
 تفکر و حل مساله
 گوش دادن و برقراری ارتباط
مواد لازم

مجله و یا کتاب هایی که داری تصاویر کودکانی است که دارند کاری را انجام می دهند.نکات ایمنی
سعی کنید بیشتر تصاویری که انتخاب می کنید شامل تصاویری باشد که کودکتان می تواند انجام دهد تا کودک احساس یک بازنده را هنگام انجام این بازی نداشته باشد. برای انجام حرکاتی که کودک آمادگی انجامش را ندارد او را مجبور نکنید.

نحوه بازی

مجله ها و کتاب هایی را پیدا کنید که در آنها تصاویر کودکانی چاپ شده است که دارند کاری را انجام می دهند. از کودک بخواهید که همان کاری که کودک در تصویر انجام می دهد را انجام بدهد. مثلا بپرد. از کودک بخواهید که چگونگی انجام این کار را توضیح بدهد. اگر کودک مایل به انجام دادن آن حرکت است از او بخواهید آن را به شما نشان بدهد. اگر کودک می گوید که نمی تواند آن حرکت را انجام دهد از او دلیلش را بپرسید. در مورد تمام حرکاتی که او انجام می دهد و یا انجام نمی دهد با او گفتگو کنید. یکی از اهداف این بازی این است که کودک در مورد چگونگی و دلیل این مطالب توضیح بدهد

منم می تونم!
به کودک کمک کنید در مورد تمام کارهایی که می تواند انجام دهد اگاهی پیدا کند. این یکی از راههای خوب برای پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس کودک است.


بازگشت به لیست