خانه > بازی با کودک > همه به ترتیب


همه به ترتیب
از مجموع 2 رای

مزایای این بازی

 مهارت های حرکتی ظریف
 تفکر و حل مساله
 ابراز خود و اعتماد به نفس
 یادگیری های مدرسه ای
مواد لازم

وسایلی که بتوانند در یک ردیف مرتب شوند. مثل پاستل های نقاشی شکسته شده. از کوچک ترین تا بزرگترین. دکمه، از کوچک ترین تا بزرگترین. تکه های چوب، از کوتاه ترین تا بلند ترین. قوطی های کنسروی، از کوچک ترین به بزرگترین. اشیا رنگی، از تیره ترین رنگ تا روشن ترین. اسباب بازی های مختلف، از کوچکترین به بزرگترین و عروسک ها.نکات ایمنی
از اشیایی استفاده کنید که در دست گرفتن آنها خطر آفرین نباشد.

نحوه بازی

اشیای مختلفی را که بتوانند در یک سری مرتب شوند را جمع آوری کنید. این اشیا را در جعبه ای بگذارید و آنها را روی میز یا روی زمین قرار بدهید. روبروی کودکتان بنشینید به صورتی که جعبه ی وسایل و اسباب بازی ها بین شما قرار بگیرد. برای کودک توضیح بدهید که این اشیا چگونه می توانند مرتب شوند. از کوتاه ترین به بلند ترین، از کوچک ترین تا بزرگ ترین، از تیره رنگ ترین تا روشن ترین، و یا هر چیز دیگری که امکان مرتب کردن بر اساس آن وجود دارد. از کودک بخواهید که با قرار دادن این اشیا در یک ردیف آنها را مرتب کند. اگر کودک در انجام این کار مشکل دارد، قاعده ای که برای مرتب کردن داشته اید را با او مرور کنید و به او کمک کنید که شی بعدی را به درستی انتخاب کنید. گروه دیگری از اشیا را جمع آوری کنید و این بازی را تکرار کنید.

همه به ترتیب
وقتی به کودک یاد بدهید که چگونه اشیا را به درستی ردیف کند، به او یاد داده اید که چطور دنیای خود را مرتب کند.


بازگشت به لیست