خانه > بازی با کودک > همه رفتن!


همه رفتن!
از مجموع 4 رای

مزایای این بازی

 امنیت و کشف
 تقویت حواس
 امنیت وشادی
مواد لازم

اسباب بازی رنگی و نرم یا پتو، حوله، پارچهنکات ایمنی
اگر کودکتان از ناپدید شدن اسباب بازی ناراحت شد.آن را آرام مخفی کنید تا به او نشان دهید که چه می کنید. اسباب بازی را به مدت طولانی مخفی شده رها نکنید.

نحوه بازی

1- چند اسباب بازی نرم و رنگارنگ را جمع آوری کنید و آن را دور از دید قرار دهید.

2- کودک را روی یک صندلی راحت بنشانید و روبه روی او بنشینید.

3- اسباب بازی را بیرون بیاورید و آن را نشان کودکتان بدهید، بعد در حالی که اسباب بازی را نزدیک صورتتان نگه داشته اید با کودکتان حرف بزنید، تا توجهش جلب شود.

4- همان طور که کودک در حال نگاه کردن به شماست، اسباب بازی را با یک پارچه بپوشانید.

5- به کودک بگویید: همه رفتن!

6- چند ثانیه صبر کنید، بعد اسباب بازی را از پارچه در بیاورید و بگویید: ایناهاش!

7- این کار را با اسباب بازی های مختلف تکرار کنید.

همه رفتن!
از آنجایی که کودک شما تازه به جهان پاگذاشته است، وقت زیادی را صرف فهمیدن محیط می کند .با بازی "همه رفته اند" به او کمک کنید!


بازگشت به لیست