خانه > بازی با کودک > چی با چی باید بیاد؟


چی با چی باید بیاد؟
از مجموع 1 رای

مزایای این بازی

 مهارت های حرکتی ظریف
 یادگیری های مدرسه ای
مواد لازم

جفت هایی از اشیا و وسایل که به همدیگر مربوط هستند. مانند قاشق و بشقاب، خودکار و کاغذ، صابون و حوله، جوراب و کفش و ....نکات ایمنی
از اشیا خطرناک در این بازی استفاده نکنید.

نحوه بازی

1. تعدادی از اشیا که با همدیگر می آیند را جمع کنید. سعی کنید از اشیایی استفاده کنید که زیاد سخت نباشند. اگر می خواهید می توانید بیشتر از دو شی مربوط به هم را در چیز هایی که جمع آوری می کنید قرار بدهید.

2. همه ی این اشیا را روی یک میز قرار بدهید اما اشیایی که به هم مربوط هستند را در کنار همدیگر قرار ندهید.

3. کودک را به کنار میز بیاورید و این مجموعه از اشیا را به او نشان بدهید. 

4. یکی از اشیا را انتخاب کنید و از کودک بپرسید که کدامیک از اشیای روی میز با این وسیله به هم مربوط هستند؟ اگر نیاز است به شیی مورد نظرتان اشاره کنید. 

5. وقتی که کودک شی درست را پیدا کرد او را تشویق کنید، دو شی مربوط به همدیگر را کناری بگذارید و شی جدیدی انتخاب کنید. 

6. این بازی را تا جایی که همه ی اشیا را به هم مربوط کنید ادامه بدهید. 

چی با چی باید بیاد؟
این بازی مرتب سازی اشیا موجب پیشرفت سطح تفکر کودک و رشد مهارت های شناختی می شود. این بازی با بیشتر کردن وسایلی که استفاده می کنید جذاب تر کنید.


بازگشت به لیست