کتاب من
از مجموع 5 رای

مزایای این بازی

 یادگیری های مدرسه ای
 ابراز خود و اعتماد به نفس
 گوش دادن و ارتباط برقرار کردن
مواد لازم

چند برگه ی سفید

مجله هایی که دارای تصاویر زیادی باشد

تصاویری از کودکتان و سایر اعضای خانواده

نمونه هایی از نقاشی ها و یا دیگر کارهای هنری کودکتان

قیچی

چسب

مداد

منگنهنکات ایمنی
موقع ساختن این کتاب مراقب استفاده از قیچی به همراه کودک خود باشید. از عکس های خانوادگی که میخواهید نگه دارید و برای شما مهم هستند کپی تهیه کنید تا در این فعالیت آسیب نبیند.

نحوه بازی

چیزهایی که برای کودکتان مهم است را جمع آوری کنید، مثلا نقاشی هایش، تصاویر مجله هایی که دوست دارد، عکس های خانوادگی و .... هر کدام از این تصاویر را به کاغذ های سفید بچسبانید. بگذارید کودک تعیین کند که کدام عکس ها را اول بچسبانید و یا اینکه چه نوشته ای زیر آن نوشته شود، سپس چیزهایی که کودکتان میگوید را زیر هر تصویر بنویسید. صفحات را به هم منگنه کنید و یکی دو صفحه را به این اختصاص بدهید که کودک در مورد خودش بگوید و شما بنویسید. وقتی که کارتان تمام شد، کتاب را به اتفاق کودک و یا با همراهی دیگر اعضای خانواده بخوانید.

کتاب من
به کودکتان کمک کنید کتابی درست کند که خیلی خاص باشد و به خوبی نشان دهنده ی او باشد.


بازگشت به لیست