خانه > بازی با کودک > کودک در اتوبوس


کودک در اتوبوس
از مجموع 4 رای

مزایای این بازی

 مهارت حرکتی درشت
 ابراز خود و اعتماد به نفس
 گوش دادن و برقراری ارتباط
 کنجکاوی و جستجو گری
مواد لازم

پتوی نرم روی یک سطح نرم، صدای شما.نکات ایمنی

نحوه بازی

1- کودک را از پشت روی پتو بخوابانید.

2- یک آهنگ زیر بخوانید و همان طور که آهنگ را می خوانید، بخشی از بدن کودکتان را حرکت دهید. چرخ اتوبوس (همان طور که آواز می خوانید، چهار بار با رانهای کودک دوچرخه بزنید).

3-چرخ های اتوبوس به این طرف و آن طرف می روند.

4- این طرف و اون طرف ، این طرف و اون طرف.

5-چرخ های اتوبوس به این طرف و آن طرف می روند.

6- همه توی شهر

7- مردم توی اتوبوس بالا و پایین میرن.

8- (بازوی کودک را بالا و پایین ببرید)

9- برف پاک کن اتوبوس جلو و عقب میره.

10- ( کودک را از این طرف به آن طرف بچرخانید).

11- بوق تو اتوبوس میگه بوووق بوووق بوووق 12- بینی کودک را لمس کنید.

کودک در اتوبوس
حالا زمان آن است که کودک با مجموعه ی "چرخ در اتوبوس "تمرین کند. این تمرینها کمک می کند....................... فکر نکنید برای کودکتان زود است!


بازگشت به لیست