خانه > بازی با کودک > یه حرکت اضافه کن!


یه حرکت اضافه کن!
از مجموع 1 رای

مزایای این بازی

 مهارت های حرکتی درشت
 تعادل و هماهنگی حرکتی
 تفکر و حل مساله
 گوش دادن و برقراری ارتباط
مواد لازم

یک فضای بزرگنکات ایمنی
جایی را برای بازی انتخاب کنید که خطر ناک نباشد. چیزی زیر پایتان نرود که روی زمین بیفتید و یا به جایی برخورد نکنید.

نحوه بازی

جایی را انتخاب کنید که بزرگ و آزاد باشد تا بتوانید این بازی را انجام دهید، مثل هال خانه. همراه با کودک وسط این فضا بایستید به طوری که روبروی هم قرار بگیرید. بازی را با تکان دادن یکی از بخش های بدن خود آغاز کنید. مثلا دست های خود را بالا ببرید. از کودک بخواهید که کار شما را تقلید کند. یک حرکت دیگر به این حرکت خود اضافه کنید. حالا کودک باید هر دو حرکت شما را به طور همزمان تقلید کند. به همان ترتیبی که شما حرکات را انجام داده اید. مدام حرکاتی را اضافه کنید تا جایی که کودک دیگر نتواند حرکات و ترتیب آنها را به یاد بیاورد. حالا نوبت کودک است که حرکاتی را انجام دهد و شما از آنها تقلید کنید. او باید اول یک حرکت انجام دهد. سپس حرکات دیگر را یکی یکی به آن اضافه کند.

یه حرکت اضافه کن!
با این بازی با مزه کودک شما همزمان هم مهارت های بدنی را تمرین می کند و هم مهارت های حافظه ی خود را پرورش می دهد.


بازگشت به لیست