فرم پذیرش نمایندگی بازی دان

*
*
*
*
       
*
*

*
*
*
*
*
*
*
Google Map را باز کنید.

اطمینان حاصل کنید که نقشه، تصویر نمای خیابان یا محلی را که می خواهید نشان می دهد.

روی محل مورد نظر کلیک کنید تا انتخاب شود.

در گوشه بالا سمت راست، روی منو کلیک کنید.

روی اشتراک گذاری یا قراردادن (Share or Embed map) نقشه کلیک کنید.

در بالای جعبه ای که ظاهر می شود، نقشه قرارداد (Embed map) را انتخاب کنید.

سپس کد جاسازی را کپی کرده و آن را در قسمت تایین شده قرار دهید.