بازی بالانس

نحوه بازی:

بازیکنان به ترتیب تاس را پرتاب میکنند و با توجه به عدد تاس بایست مهره روی گوی قرار دهند. اگر صفر آمد هیچ مهره ای قرار نمیدهند، اگر ستاره آمد می توانند یک بازیکن را انتخاب کنند تا او مهره روی گوی قرار دهد و اگر چکش آمد آن بازیکن یک مهره را از روی گوی کم میکند. در نهایت بازیکنی که تعادل گوی را برهم بریزد و باعث ریزش برج شود بازنده بازی خواهد بود.

فواید:

تقویت و افزایش سرعت العمل و تصمیم گیری

تقویت و افزایش هماهنگی میان دست و چشم

تقویت و افزایش تمرکز

تقویت و افزایش توجه

تقویت و افزایش اعتماد به نفس

نام :


پست الکترونیکی :


نظر شما در مورد بازی بالانس:اولین کسی باشید که درباره این کالا نظر می دهد.