بازی فکری دالون کوریدور

: 4202

گروه سنی : ٥ سال به بالا

: ٢ توضیحات بیشتر

شما چک امتیاز باقیمانده از قبل ندارید

چک امتیاز نوعی تخفیف خرید قبلی شماست

برای اغلب کالاها امتیاز تعریف شده و هر امتیاز معادل 1000 تومان تخفیف برای خرید بعدی می باشد

به طور مثال اگر مجموع امتیاز های شما در این خرید 10 امتیاز باشد،برای خرید بعدی 10000 تومان تخفیف خواهید داشت

هر چک امتیاز تا چهار ماه اعتبار دارد

ابعاد بسته(سانتیمتر) : طول ٣٢ عرض ٤ ارتفاع ٣٢

ویژگی های محصول

بازی فکری دالون کوریدور

: 4202

گروه سنی : ٥ سال به بالا

: ٢ توضیحات بیشتر

شما چک امتیاز باقیمانده از قبل ندارید

چک امتیاز نوعی تخفیف خرید قبلی شماست

برای اغلب کالاها امتیاز تعریف شده و هر امتیاز معادل 1000 تومان تخفیف برای خرید بعدی می باشد

به طور مثال اگر مجموع امتیاز های شما در این خرید 10 امتیاز باشد،برای خرید بعدی 10000 تومان تخفیف خواهید داشت

هر چک امتیاز تا چهار ماه اعتبار دارد

ابعاد بسته(سانتیمتر) : طول ٣٢ عرض ٤ ارتفاع ٣٢
بازی فکری دالون کوریدور

هدف بازی دالون رسیدن به یکی از خانه های سمت مقابل صفحه است. 

قوانین برای دو بازیکن دالون: 

هر بازی کن آدمک خود را در خانه وسط در ردیف اول سمت خود قرار می دهد ( برای هر بازیکن ده مانع دارد ) برای تعیین نفر اول باید قرعه کشی انجام شود .

روش بازی دالون

هر بازیکن می تواند در نوبت خود یا آدمک را تکان دهد و یا یک مانع در صفحه قرار دهد .در حالتی که هیچ مانعی باقی نماند بازیکن باید آدمکش را حرکت دهد .

حرکت آدمک ها

در هر نوبت آدمک ها فقط می توانند یک خانه حرکت کنند : عمودی یا افقی – جلو یا عقب . آدمک ها باید دور از موانع حرکت کنند .

قرار دادن موانع در بازی کوریدور

موانع باید به گونه ای قرار داده شوند که دو مربع را بپوشاند . موانع باید با حدف تسهیل حرکت خود بازیکن یا در جهت جلوگیری از دسترسی آسان بازیکن مقابل به پایان صفحه استفاده شود

اما هرگز نباید مانع دسترسی طرف مقابل به خط هدفش شود یعنی همیشه باید راه فراری برای او وجود داشته باشد .

رو در رو: وقتی دو آدمک در حالتی مقابل هم قرار می گیرند که هیچ مانعی بین آنها نباشد آدمکی که نوبتش رسید می تواند از روی آدمک دیگر بپرد و بدین طریق یک خانه اضافی پیش می رود ، اگر مانعی در پشت آدمک حریف قرار داشته باشد بازیکن می تواند آدمک را به سمت راست یا چپ آدمک حریف ببرد

پایان بازی دالون
بازی کنی که زودتر به یکی از خانه مقابل خود ( آخرین ردیف ) برسد برنده است
 .

مدت بازی دالون ۱۰ تا ۲۰ دقیقه است با این حال می توان وقت بازی را محدود کرد .

قوانین برای چهار بازیکن:

در این حالت چهار بازیکن هر کدام آدمک خود را در مربع وسطی یک ضلع از صفحه قرار می دهد. به هر بازیکن ۵ مانع می رسد .

قوانین همانند بازی دوتایی است ، اما پرش از روی بیش از یک آدمک ممنوع است. 

نام :


پست الکترونیکی :


نظر شما در مورد بازی فکری دالون کوریدور:اولین کسی باشید که درباره این کالا نظر می دهد.

نظرات کاربراناولین کسی باشید که درباره این کالا نظر می دهد.