تلسکوپ حرفه ای سری F١٤٠٠١٥٠

: 4775

گروه سنی : ١٠ سال به بالا

: ٢٠ توضیحات بیشتر

شما چک امتیاز باقیمانده از قبل ندارید

چک امتیاز نوعی تخفیف خرید قبلی شماست

برای اغلب کالاها امتیاز تعریف شده و هر امتیاز معادل 1000 تومان تخفیف برای خرید بعدی می باشد

به طور مثال اگر مجموع امتیاز های شما در این خرید 10 امتیاز باشد،برای خرید بعدی 10000 تومان تخفیف خواهید داشت

هر چک امتیاز تا چهار ماه اعتبار دارد


تلسکوپ حرفه ای سری F١٤٠٠١٥٠

: 4775

گروه سنی : ١٠ سال به بالا

: ٢٠ توضیحات بیشتر

شما چک امتیاز باقیمانده از قبل ندارید

چک امتیاز نوعی تخفیف خرید قبلی شماست

برای اغلب کالاها امتیاز تعریف شده و هر امتیاز معادل 1000 تومان تخفیف برای خرید بعدی می باشد

به طور مثال اگر مجموع امتیاز های شما در این خرید 10 امتیاز باشد،برای خرید بعدی 10000 تومان تخفیف خواهید داشت

هر چک امتیاز تا چهار ماه اعتبار دارد
تلسکوپ حرفه ای سری F1400150


تلسکوپ وسیله ای نوری است که جهت مشاهده ومطالعه اجسام سماوی وعکسبرداری از آنها بکاربرده می شود.در تلسکوپ پرتوهای موازی نور که از یک نقطه بسیار دور مانند ستاره می آیند همگراشده  یعنی به یک نقطه می رسند سپس بکمک یک عدسی دیگر می توان تصویری از آن نقطه مشاهده نمود که دارای ویژگیهای بزرگ وجالبی است.

 

تلسکوپ دارای سه ویژگی مهم است:

1-بزرگ نمودن زاویه ظاهری دیده شدن جسم یا توان بزرگنمایی.مقدار عددی بزرگنمایی با تقسیم نمودن فاصله کانونی عدسی شیئی یا آیینه اصلی (هردو حکم همان عدسی رادارند که از چشم دورتر است)بر فاصله کانونی عدسی چشمی(بطور کلی همان عدسی که به چشم نزدیکتر است) بدست می آید.بنابراین با داشتن چندین عدسی چشمی یک تلسکوپ چندین بزرگنمایی مختلف را دراختیار رصد کننده قرار می دهد.قدرت بزرگنمایی

2- افزایش مقدار نوری که از جسم وارد چشم انسان می شود.این افزایش بستگی به مساحت عدسی یا آیینه اصلی دارد وهرچه اندازه عدسی یا آیینه بزرگتر باشد میزان جمع آوری نور تلسکوپ بیشتر بوده ودر نتیجه قدرت آن در مشاهده اجرام کم نور بیشتر می شود.بحث مرتبط با قطر عدسی یا آیینه اصلی تلسکوپ

3- افزایش قدرت تفکیک یا جداسازی تصویر نقاط نورانی تشکیل دهنده جسم مانند ستاره های دوتایی .این افزایش به قطر و در واقع مساحت عدسی یا آیینه اصلی بستگی دارد.

مورد 1  متغییر وتابعی از فاصله کانونی آیینه یا عدسی اصلی تلسکوپ و عدسی چشمی بوده در حالیکه موارد 2 و3 ثابت بوده وفقط تابعی از قطر عدسی یا آیینه می باشند.

جنس : آلومینیوم

نام :


پست الکترونیکی :


نظر شما در مورد تلسکوپ حرفه ای سری F١٤٠٠١٥٠:اولین کسی باشید که درباره این کالا نظر می دهد.