حواس کودک

هر چند نوزاد از طريق پنج حس خود دنيا را تجربه می کند اما او از حواس خود آنگونه که بزرگسالان استفاده می کنند استفاده نمی کند. در مورد چگونگی رشد حواس کودکان در سال اول زندگی و چگونگی تحريک کودک در جهت رشد حواس، مطالعه کنيد.
حواس کودک
خانه > مجله کودک > حواس کودک