رشد اولیه ی کودک

سرعت رشد کودکان در سال اول و دوم پس از تولد، شگفت انگيز است. مثل اين است که هر روز يک نقطه ی عطف جداگانه در رشد اوليه ی کودک می باشد. با استفاده از چک ليست های رشدی کودکان در هر سن به اين تغييرات احاطه داشته باشيد.
رشد اولیه ی کودک
خانه > مجله کودک > رشد اولیه ی کودک


مهارت های حرکتی کودکان را با بازی های لذت بخش رشد دهید
کودکان در چه سنی می توانند رکاب بزنند و فرمان بدهند؟
مهارت های حرکتی کودکان را با بازی های لذت بخش رشد دهید(٢)
رشد حرکتی ظریف و درشت
نقش بازی در رشد اجتماعی کودک
ضرورت پایش تکامل کودکان در سنین زیر پنج سال
سرگرمی کودک با موبایل یعنی دیر سخن گفتن
مهارت دست ورزی
مراحل مهم زندگی کودک
تاثیر مهارت های حرکتی ظریف و درشت بر رشد کودکان
مراحل رشد نوزاد از تولد تا ١سالگی
زمان بالا نگه داشتن سر و سینه توسط نوزاد؛ توصیه ها
داشتن روال مشخص برای نوزاد چه معنایی دارد؟
چرا نوزادان اسباب بازی قابل حرکت را دوست دارند؟
سیم کشی مغز
ذهن کودک شما: ٦ تا ٨ ماهگی
رشد جسمانی کودک شما از ٤ تا ٦ ماهگی
رشد جسمانی کودک شما: ٦ تا ٨ ماهگی
ذهن کودک نوپا؛ از ١٨ تا ٢٤ ماهگی
رشد فیزیکی نوزاد در هفته اول پس از تولد
رشدی که بازی را تغییر می دهد: صحبت کردن
من و رشد کردن کودکم
نشانه هایی از این که کودک تان در حال تبدیل شدن به یک کودک نوپا است
سینه خیز رفتن: اسباب بازی هایی که باعث می شوند کودک تان به حرکت در بیاید
مقایسه کردن را متوقف کنید!
لبخند اجتماعی
درک علت و معلول
چک لیست رشد کودک : ٨ تا ٦ ماهه
کودک شروع به انجام کار می کند
کشف اجزای بدن کودک همراه با شما شروع می شود
مشخه های رشد کودک ٦ تا ٤ ماهگی
کودکان با ریتم متفاوتی رشد می کنند و این طبیعی است
رشد فیزیکی کودک چه نقشی در یادگیری او دارد؟
هماهنگی چشم با دست چگونه ایجاد میشود؟
اگر کودک تان راه نمی رود
رشدی که بازی را تغییر می دهد: راه رفتن
رشدی که بازی را تغییر می دهد: ایستادن